Venteliste

Optagelse på Ventelisten i Haveforeningen Risskov

Hvis du gerne vil have en have i Risskov Haveforening, er det første du skal gøre, at lade dig

skrive op på foreningens venteliste.

Dette gøres ved at møde personligt op i Haveforeningens klubhus i åbningstiden.

Kontoret er åbent hver mandag i sæsonen mellem kl. 17.00 og 18.00. Sæsonen er fra

ca. 01.04 til 30.09. Dog er der lukket i juli måned pga. ferie, samt på evt. helligdage !

Ved fremmødet i klubhuset skal du udfylde et optagelsesskema med navn/adresse/tlf.nr. og

e-mail-adresse samt betale 200 kr. kontant, som dækker optagelsesgebyr samt det første års

medlemsskab.

Du er herefter optaget på ventelisten og kan i princippet straks begynde at kigge efter en have

til salg.

Du skal efterfølgende hvert år betale kr. 100,00 for fortsat at blive stående på listen. Du vil

hvert år i begyndelsen af sæsonen pr. mail blive mindet om at indbetale beløbet - helst via NETBANK. Det er derfor altid vigtigt, at du husker at meddele, såfremt du skifter e-mailadresse, alm, adresse eller tlf.nr. da du ellers risikerer at blive slettet af ventelisten.


BANKENS NAVN: Jutlander

REG.NR.: 9838

KONTO NR.: 2070922102

INDBETALER: (dit) venteliste nummer


Køb og salg af haver i Haveforeningen Risskov

Når der er haver til salg, vil meddelelse herom blive slået op på opslagstavlen, som hænger på

klubhuset til venstre for døren, sammen med kortet over samtlige haver.

Meddelesen vil altid hænge der i 2 mandage. Hvis du derfor kommer forbi mindst hver anden

mandag, vil du se alt hvad der er til salg. Her vil være angivet havens nummer og pris samt evt.

yderligere oplysninger. Du kan så finde haven på kortet og gå ud og se om det er noget for dig,

såvel have- som prismæssigt.

Ledige haver til salg bliver således ikke slået op på foreningens hjemmeside.

OBS: Prisen er ikke til forhandling !


Hvis du finder haven interessant, går du tilbage til klubhuset og lader dig skrive op med dit navn

og dit venteliste nr. på listen over interesserede, som ligger fremme derinde.

Når fristen er udløbet vil haven først blive tilbudt den med det laveste venteliste nr. blandt de

interesserede. Hvis han/hun alligevel ikke er interesseret går tilbuddet videre til den næste osv.

osv.


Hvad der derefter skal ske vedr. den konkrete handel aftales med bestyrelsen, som

altid vil være med når der handles haver, for at sikre at alt går rigtigt til.


Kort sagt: Hvis du vil købe en have i Haveforeningen Risskov kræver det, at du selv er aktiv og mindst en gang hver anden mandag møder frem og ser, om der er noget til salg. Haver til salg slås ikke op på foreningens hjemmeside og kan heller ikke handles på nettet. Der handles (sådan meget løst anslået) i gennemsnit ca. 10-12 haver om året. Priserne kan, alt efter havens og husets stand, i de fleste tilfælde ligge mellem ca. 40.000 og ca.140.000 kr. (2015 niveau) Både billigere og dyrere kan dog forekomme

OBS: Prisen er ikke til forhandling!


Ventelistens administreres af Sten Jonshøj, tlf.: 2785 1025, e-mail:VentelisteHFRisskov@gmail.com


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Haveforeningen Risskov

Asylvej 8240 Risskov

 

Opdateret d. 11.3. 2019

Ove Damgaard, have 8.