Referat af ekstraordinær generalforsamling 2016

   

Ekstraordinar generalforsamling 24/3-2018

Antal haver til stede: 34


1. Valg af dirigent.


2. Valg af referent.


3. Vedtægtsændringer.


På sidste ordinære generalforsamling blev der fremlagt en sæt nye vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget, men der var ikke tilstrækkeligt fremmøde til, at ændringerne kan effektueres. På denne ekstraordinære generalforsamling kræves der et flertal på 2/3 af de fremmødte for at de nye vedtægter kan vedtages. Da alle tidligere har modtaget forslaget til de nye vedtægter, og da der ingen ændringer er heri, genfremsendes disse ikke.


4. Evt


Referat af ekstraordinære generalforsamlingen


1. Valg af dirigent


Peter Lund, have 68


Peter startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Valg af referent


Peter Nordestgaard, have 21


Stemmetæller Bo Hamburger


3. Valg om ændring af vedtægtsændringer


Ingen stemmer i mod


Ingen, der ikke stemte


Ændringerne af vedtægter blev vedtaget


4. Eventuelt


Der var ingen punkter til eventuelt.


Referat af ekstraordinær generalforsamling i H/F

Opdateret d. 11.3. 2019

Ove Damgaard, have 8.