Meddelser fra Kolonihaveforbundets Aarhuskreds

Opslag den 3. marts 2016 om nye byggeregler:


Vi har fået brev fra Aarhuskredsen med nogle væsentligt ændrede byggeregler (husk iøvrigt at I altid selv kan holde jer orienterede på deres hjemmeside http://aarhuskredsen.dk )


Fremover må der bygges op til 50 m2 ialt med overholdelse af gældende byggeregler.

Kravet om en bebyggelsesprocent på max 10% bortfalder.

Krav om placering i havens bageste del bortfalder.

Der indføres en slags frit lejde, sådan at forstå at hvis man har bygninger, der er opført for tæt på skel, så kan de nu ved indsendelse af tegninger blive godkendt. Der tages udgangspunkt i et luftfoto fra 2014.

Nye bygninger skal for at blive godkendt overholde reglerne om 2,5 m til skel - samt alle andre byggeregler.

Fremover kan ingen huse sælges uden at der foreligger en godkendelse af byggeriet.


Opslag den 27. august 2015


Fra Kolonihaveforbundet er følgende modtaget:


"Helårsbeboelse i kolonihaver

Inden for de sidste år har Aarhus Kommune modtaget flere henvendelser omkring kolonihaver, der benyttes til helårsbeboelse. Samtidig er Aarhus Kommune opmærksomme på at de nye initiativer i form af kloakering, udvidelse af boperioden og forslag om muligheden for udvidelse af kolonihavehusets areal fra 40 til 50 m2, vil øge presset for at anvende en kolonihave som helårsbolig.

Aarhus Kommune ser med bekymring på denne udvikling og skal overfor Kolonihaveforbundet indskærpe reglerne i lejekontraktens § 7 stk. 5.omkring perioden, som lejeren må overnatte i kolonihaveme.(Sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober)

Aarhus Kommune regner med at I som Kolonihaveforbund vil indskærpe og sikre en overholdelse overfor bestyrelserne i de forskellige haveforeninger, så I sammen kan finde frem til en effektiv løsning. Såfremt I har brug for yderligere oplysninger, vil vi altid være behjælpelig, og I er velkomne til at kontakte undertegnede".


Med venlig hilsen

CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Grøndalsvej 1C 8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13 Direkte telefon: 29 20 81 06

Direkte e-mail:

heska@aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sagsbehandler: Henning Skaarup

Henning Skaarup Teamleder


........................................................................................................


Til haveforeninger under Århuskredsen

29. september 2015
DANSK HAVEDESIGN

V/CARSTEN JUUL

SKOLE VANGEN 4, 8860 ULSTRUP

BIL: +45 2 i 462236

E. MAILJUUbgDANSK-HAVEDESIGN.DK

WWW.DANSK-HAVEDESIGN.DK


Kommentar efter bedømmelsesrunden 2015:

I år har der været mulighed for at se alt det der ikke er velkommen i haverne. Der er en del der ikke er kommet op simpelthen på grund af det kolde forår. I foråret var der meget der sprang ud og blomstrede oven i hinanden fordi vi ikke rigtig havde haft nogen vinter, naturen og planterne kunne ikke rigtig finde ud af det. Det se ud til at der i nogle haveforeninger er en del haver som ikke er lejet ud. Det var også tydeligt at haveåret ikke har været så attraktivt en del af de haver der var udtaget til bedømmelse havde ligget ubrugt hen 1-2 måneder

•Der er stor forskel på hvordan de enkelte foreninger håndhæver deres regler omkring hækklipning og almindelig vedligehold afveje og fælles arealer

•Der er en del problemer med hækkene, mest Tjørne- og Ligustrumhække, de får

svampesygdomme, der betyder at man ikke bør erstatte med den samme slags hæk. Man skal skifte til an anden planten art. Hvorfor tager man ikke havekonsulenten med på råd?

Skadedyr: Den Iberiske skovsnegl er et problem - bør løses med biologisk bekæmpelse. Der er i år set en del bladlus i næsten alle former for planter

Kål sommerfugle både den store og den lille boltre sig her sidst på sommeren det får konsekvenser til næste år - kan let bekæmpes biologisk

Gulerodsfluer også på persille

Spindemider i næsten alle drivhuse - kan let bekæmpes biologisk

Plantesygdomme: Alle former for svampe og stråleplet har været meget fremhærskende Antracnose og bladpletrsyge i liguster

Meget skurv i æblerne

Blommepung i alle blommearterne

Ferskenpletsyge

Kuldeskader i alle afgrøder også i drivhustomaterne

Gødningsmangel er udbredt i et år med så meget nedbør, den tilgængelige

gødning er ganske simpelt regnet væk


Opdateret d. 11.3. 2019

Ove Damgaard, have 8.

 
 
 
 
 

Contact us